Inwestorzy z reguły starają się ukształtować treść umów dotyczących budowy inwestycji energetycznych tak, by w możliwie największym stopniu ryzyka zwiększenia kosztów realizacji takich inwestycji obciążały wykonawcę.

W praktyce bardzo często okazuje się jednak, że mimo niekorzystnych zapisów umownych zaistniałe w toku realizacji kontraktu zdarzenia skutkujące koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów (w szczególności konieczność realizacji umowy w dłuższym niż pierwotnie przewidywany czasie i/lub wykonywanie robót dodatkowych bądź zamiennych) mogą uzasadniać skuteczne dochodzenie przez wykonawców dodatkowej płatności w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (tj. art. 405 w zw. z art. 410 Kodeksu Cywilnego).

O tym, w jakich sytuacjach wykonawca będzie mógł domagać się zapłaty w oparciu o ww. podstawę prawną, piszą r. pr. Andrzej Sokołowski i r. pr. Magdalena Nasiłowska na portalu Kierunek Energetyka: https://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,88524,rozliczenie-dodatkowych-kosztow-realizacji-inwestycji-energetycznej-swiadczenie-nienalezne.html


Artykuł „Rozliczenie dodatkowych kosztów realizacji inwestycji energetycznej – świadczenie nienależne” jest ostatnim z trzech artykułów cyklu „Rozliczenie dodatkowych kosztów realizacji inwestycji energetycznej”. Tu linki do poprzednich artykułów.

  1. „Rozliczenie dodatkowych kosztów realizacji inwestycji energetycznej – podwyższenie umówionego wynagrodzenia”
  2. „Rozliczenie dodatkowych kosztów realizacji inwestycji energetycznej – odszkodowanie”