Producenci, wykonawcy i usługodawcy realizujący różnego rodzaju umowy zarówno w ramach prawa zamówień publicznych, jak i poza tym reżimem muszą mierzyć się w ostatnich latach z licznymi trudnościami związanymi m.in. z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym. Problemy przedsiębiorców wykonujących zamówienia oddziałują na sytuację zamawiających, przez co wszystkie strony powinny poszukiwać sposobu usunięcia lub ograniczenia skutków ww. drastycznej zmiany sytuacji rynkowej.

29 kwietnia w godz. 10:00 – 11:30 pod przewodnictwem dra r. pr. Marcina Chomiuka odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Legal Tech oraz Komisji ds. zamówień publicznych AHK Polska, gdzie omawiane będą skutki gospodarcze epidemii oraz wojny w Ukrainie. Ekspert JDP, adw. Mariusz Nowakowski, w ramach posiedzenia opowie o możliwości waloryzacji cen kontraktowych.

  1. W jakich sytuacjach wzrost kosztów realizacji inwestycji może uzasadniać żądanie przez wykonawcę dodatkowej płatności?
  2. Jakie roszczenia mogą przysługiwać wykonawcom w razie nieprzewidzianego wzrostu kosztów realizacji inwestycji?
  3. Jakie praktyczne działania powinien podejmować wykonawca by odpowiednio udokumentować i skutecznie dochodzić swych roszczeń?

Rejestracja