Od 1 czerwca 2017 r. uczestników procesu budowlanego czeka zasadnicza zmiana regulacji odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wiąże się to z powstaniem nowych ryzyk prawnych i finansowych, a także z koniecznością dostosowania dotychczasowych procedur do zmienionych przepisów.

W związku z powyższymi zmianami, kancelaria JD&P zorganizowała śniadanie biznesowe poświęcone nowej regulacji, jej praktycznym skutkom i ryzykom dla poszczególnych uczestników procesu budowlanego.

Spotkanie odbyło się 23 maja br. w hotelu Ibis Stare Miasto.

Prowadzącymi byli: Prof. Przemysław Drapała (radca prawny, Partner) oraz Marcin Chomiuk (radca prawny, Partner)