Spór o zaniżone wynagrodzenie rozstrzygnie sąd – artykuł Aleksandry Pisarek i Karoliny Pomarańskiej w „Rzeczpospolitej” i na rp.pl

W przypadku naruszenia przez pracodawcę obowiązków mających na celu zagwarantowanie pracownikom prawa do równego wynagrodzenia i przejrzystego systemu płacowego, państwa członkowskie będą musiały zapewnić pracownikom oraz podmiotom działającym w ich imieniu łatwy dostęp do właściwych postępowań sądowych w celu egzekwowania tych praw. Dotyczy to również okresu po ustaniu stosunku pracy.

To pozwany pracodawca będzie miał obowiązek wykazania w sądzie, że wypłacanie pracownikowi niższej pensji nie było wynikiem bezpośredniej ani pośredniej dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

Ochroną zostaną objęci wszyscy pracownicy, którzy mogą podlegać środkom odwetowym podjętym przez pracodawcę w odpowiedzi na skargę dotyczącą dyskryminacji ze względu na płeć (a więc nie tylko potencjalne ofiary, ale też osoby udzielające im wsparcia).

Więcej w artykule Aleksandry Pisarek i Karoliny Pomarańskiej z zespołu Prawa Pracy JDP w „Rzeczpospolitej” i na rp.pl.


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ