„Aktywizacja rad nadzorczych” wprowadzona reformą KSH oznacza m.in. obowiązek podsumowania działań rady nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym w sprawozdaniu, którego obowiązkowa treść została poprzez reformę istotnie poszerzona. Sprawozdania te będą zatwierdzane po raz pierwszy podczas zwyczajnych walnych zgromadzeń spółek akcyjnych za rok 2023. To ostatni moment, aby przyjrzeć się od praktycznej strony obowiązkom RN, których wykonanie powinno zostać odzwierciedlone w sprawozdaniu.

Zapraszamy do lektury artykułu w „Rzeczpospolitej”: „Sprawozdania rad nadzorczych spółek akcyjnych po zmianie przepisów”, autorstwa dr. Marcina Chomiuka i Martyny Kwiatek.

>>Link do artykułu<<