Już za tydzień we wtorek, 26 września br., w AHK (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa) przy ul. Miodowej 14 w Warszawie odbędzie się szkolenie poświęcone praktycznym aspektom relacji polskich spółek kapitałowych z ich zagranicznymi udziałowcami, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości w ramach grupy kapitałowej oraz ryzyk i odpowiedzialności zarządu oraz rady nadzorczej.

Prelegentami będą: mec. Zbigniew Jara (Partner Zarządzający) oraz mec. Marcin Chomiuk (Partner).
Szkolenie będzie odbywało się w języku niemieckim.

Więcej na stronie Organizatora:

AHK