26 września br. w AHK (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa) przy ul. Miodowej 14 w Warszawie odbędzie się szkolenie poświęcone praktycznym aspektom relacji polskich spółek kapitałowych z ich zagranicznymi udziałowcami, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości w ramach grupy kapitałowej oraz ryzyk i odpowiedzialności zarządu oraz rady nadzorczej.

Prelegenci: mec. Zbigniew Jara (Partner Zarządzający) oraz mec. Marcin Chomiuk (Partner).

Szkolenie będzie odbywało się w języku niemieckim.

Programm (DE)

AHK