Z uwagi na duże zainteresowanie tematem schematów podatkowych, Magdalena Zasiewska i Dorota Dąbrowska opracowały alert zawierający praktyczne informacje pomocne w prawidłowej identyfikacji obowiązków związanych z nowymi przepisami.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej (dodany nowy Rozdział 11a „Informacje o schematach podatkowych”) dotyczące raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – MDR). Nakładają one obowiązek zgłaszania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) schematów podatkowych przez promotorów, korzystającego lub wspomagającego.

Zapraszamy do lektury!