Terminowe zakończenie inwestycji budowlanej jest jednym z podstawowych obowiązków kontraktowych wykonawcy. Choć przekroczenie terminu realizacji umowy może powodować wiele dotkliwych skutków wynikających zarówno z umowy, jak i k.c., to jednak wykonawcy często dopuszczają się tego rodzaju naruszenia.

Jakie konsekwencje mogą grozić wykonawcy w takiej sytuacji i co można zrobić, aby ich uniknąć, względnie ograniczyć? W jaki sposób wykonawca może się bronić przed roszczeniami inwestora?

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem r. pr. Magdaleny Nasiłowskiej i r. pr. Andrzeja Sokołowskiego.

„Termin inwestycji i skutki jego niedotrzymania” – TEMAT NUMERU najnowszego wydania magazynu BuildVent