Z dumą informujemy, że w opublikowanym właśnie rankingu The Legal 500 EMEA 2020 kancelaria znalazła się po raz kolejny na najwyższej pozycji w rankingu – Top Tier– w kategorii Construction.

W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymał również kierujący Zespołem Prof. Przemysław Drapała jako Leading Individual.

Cały zespół został również doceniony:

‘We highly appreciate the competence of the firm’s team. Their analysis of our business-related problems and their solutions help us in the safe conduct of our business.

[Bardzo doceniamy kompetencje całego zespołu. Analiza naszych problemów biznesowych i zaproponowane rozwiązania pomagają nam w bezpiecznym prowadzeniu naszej firmy.]

‘Big team involvement, flexible response to increased needs. Good knowledge of the subject and market.‘

[Duże zaangażowanie zespołu, elastyczna reakcja na zwiększone potrzeby. Dobra znajomość tematu i rynku.]

‘They are top-ranking experts in construction law and procedural questions, able to manage with the needs of a fast pace context.‘

[Są najlepszymi ekspertami w dziedzinie prawa budowlanego i kwestii proceduralnych, oraz potrafią reagować na wciąż zmieniające się potrzeby.]

Podobnie jak w ubiegłych latach, Kancelaria została uhonorowana również tytułem Leading Firm w kategorii Dispute Resolution oraz

Commercial, Corporate & M&A.

Klienci docenili profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie Zespołu:

JDP has a lot of experiences of real estate matters and knowledge of regulations in Poland. As we have a subsidiary in Poland, we have asked Polish legal matters, such as corporate law, civil procedures, and business transactions. We are satisfied with their clear answers and instructions every time.‘

[Prawnicy z JDP mają dużą wiedzę na temat rynku nieruchomości i polskich przepisów z nim związanych. Ponieważ mamy filię w Polsce, zwracamy się do nich w kwestiach prawnych, takich jak: prawo spółek, procedury cywilne i transakcje biznesowe. Jesteśmy zawsze zadowoleni z ich jasnych odpowiedzi i wskazówek.]

‘The practice describes itself as “boutique” but they offer wide range of legal services connected with huge experience in diverse areas. They deliver the highest results to the customer but never lose direct contact and personalized approach, what really counts in modern business environment.‘

[Praktyka określa się jako„ butik ”, ale oferuje szeroki zakres usług prawnych i ma ogromne doświadczenie w różnych obszarach. Zespół zapewnia klientom wysoką jakość usług, nigdy nie tracąc przy tym bezpośredniego kontaktu i indywidualnego podejścia, a to bardzo liczy się w nowoczesnym środowisku biznesowym.]

‘It is a great pleasure for me to work with such an experienced and professional lawyer as Zbigniew Jara.‘

[To wielka przyjemność współpracować z tak doświadczonym i profesjonalnym prawnikiem jakim jest Zbigniew Jara].

Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie i docenienie naszej pracy!

Szczegóły dotyczące tegorocznych wyników rankingu można znaleźć pod następującymi linkami:

http://www.legal500.com/c/poland/commercial-corporate-and-manda

http://www.legal500.com/c/poland/construction

http://www.legal500.com/c/poland/dispute-resolution

http://www.legal500.com/c/poland/public-law