Jak na zmiany reaguje rynek? Jak zmienić kontrakt? Jak zrekompensować rosnące koszty?

Przedsiębiorcy – działający w każdej z dziedzin gospodarki – muszą mierzyć się od kilku lat z trudnościami związanymi m.in. z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem biznesowym, w tym rosnącymi kosztami, częstymi zmianami legislacyjnymi czy też skutkami nierzetelnego realizowania kontraktu przez kontrahenta.

Kolejne komplikacje wynikają ze skutków wybuchu epidemii, a także wojny w Ukrainie oraz powiązanych z nimi efektów gospodarczych. Powyższe okoliczności zwykle uniemożliwiają zrealizowanie inwestycji po kosztach przewidywanych w kalkulacji oferowanego wynagrodzenia, prowadząc do strat na kontrakcie lub (w najlepszym wypadku) braku osiągnięcia zamierzonego zysku. Problemy wykonawców i zleceniobiorców oddziałują natomiast na sytuację ich kontrahentów, przez co wszystkie strony powinny poszukiwać sposobu usunięcia lub ograniczenia skutków ww. drastycznej zmiany sytuacji rynkowej.

Strony zawierają już aneksy „waloryzacyjne”, sądy rozpoznają sprawy dotyczące wzrostu kosztów, a ustawodawca uchwalił „specustawę”. Jak reaguje rynek? Na co mogą liczyć przedsiębiorcy doznający strat? Co dalej, jeśli aneks nie zostanie zawarty albo nie pozwoli wystarczająco poprawić wyniku finansowego?


Data: 7 marca 2023

Czas trwania: 13:00 – 14:30


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do przedsiębiorców realizujących umowy o zamówienia publiczne i kontrakty w obrocie prywatnym.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach, claim managerów, pracowników działów zakupów i sprzedaży.


Program webinaru Trzy lata dynamicznych zmian realiów rynkowych i wzrostów cen – jak reaguje rynek? Jak zmienić kontrakt? Jak zrekompensować rosnące koszty?:

  1. Co wydarzyło się w gospodarce w ostatnich latach?
  2. Jakie strategie mogą obrać przedsiębiorcy w przypadku radykalnego wzrostu kosztów?
  3. Jakie działania powinien podjąć przedsiębiorca, by odpowiednio udokumentować i skutecznie dochodzić swych roszczeń?
  4. Jakich sposobów i warunków zmiany umowy mogą spodziewać się przedsiębiorcy? Jaka jest dotychczasowa praktyka?
  5. Co robić, gdy aneks waloryzacyjny nie pozwala wystarczająco poprawić wyniku finansowego?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: