21 czerwca br. na Stadionie Narodowym odbyło się Forum Dialogu Mieszkaniowego, którego celem było zainicjowanie ogólnopolskiej debaty publicznej o rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Forum skierowane było do wszystkich uczestników rynku mieszkaniowego, w tym członków izb branżowych.

O skutkach prawnych i ekonomicznych wzrostu cen materiałów i kosztów realizacji inwestycji budowlanych w latach 2016 – 2018 mówił Prof. dr hab. Przemysław Drapała, Przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Prawnych Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) i Partner w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS.

Organizatorzy: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz BGK Nieruchomości S.A., we współpracy z Radą Mieszkalnictwa, działającą przy Prezesie Rady Ministrów.

Program