Już za miesiąc, 10 października, Mec. Andrzej Sokołowski, Mec. Maria Łabno oraz Mec. Piotr Stenko wystąpią w 25. edycji konferencji naukowo-technicznej: “Matryca ryzyk a wynagrodzenie wykonawcy w kontraktach budowlanych.

Waloryzacja narzędziem minimalizacji ryzyka inflacyjnego” organizowanej w Ciechocinku przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA.

Podczas swojego wystąpienia, prelegenci z Kancelarii JDP wyjaśnią jak dochodzić roszczeń związanych ze wzrostem cen, gdy w kontrakcie brak klauzul waloryzacyjnych lub klauzule takie „nie działają”?

Program