Usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych – wspólna oferta JDP i CISO4U

Realizacja dużych projektów z zakresu ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i nowoczesnych technologii to złożony i długotrwały proces. By zakończył się sukcesem, konieczna jest wszechstronna wiedza i doświadczenie, znajomość zawiłych mechanizmów prawnych i technicznych, a także rzetelność, terminowość i doskonała organizacja.

Kancelaria JDP, wyspecjalizowana w problematyce ochrony danych osobowych i techniki informatycznej, oraz CISO4U, firma ekspercka świadcząca usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, połączyły siły, aby zaoferować wspólną nową usługę.


W czym możemy pomóc

Kancelaria JDP

Ochrona danych osobowych

Nasi klienci cenią nas w szczególności za:

Nowoczesne technologie

CISO4U

W szczególności zapewniamy:

 1. przegląd organizacji, weryfikację procesów i dokumentacji w celu zapewnienia zgodności z NIS2, DORA, CER oraz CRA;
 2. audyt bezpieczeństwa informacji w obszarze fizycznym i technicznym;
 3. wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001, obejmujące m.in. “audyt zerowy” na zgodność z normą ISO 27001, wykonanie analizy i oceny ryzyka, opracowanie i wdrożenie polityk i procedur, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji SZBI oraz wsparcie podczas audytu certyfikacyjnego;
 4. dostarczanie usług Security Operations Center dla obszaru IT oraz OT (automatyka przemysłowa);
 5. SOC as a Service – zdalne monitorowanie infrastruktury klienta z wykorzystaniem własnych zespołów (model 100% OPEX);
 6. CISO as a Service – zapewnienie specjalistów cybersecurity dla klienta, w szczególności do wsparcia strategicznej i operacyjnej działalności zarządów organizacji;
 7. audyty cyberbezpieczeństwa IEC 62443 oraz wdrożenie pełnego zakresu rodziny norm IEC 62443 oraz ich odpowiedników branżowych (np. CENELEC);
 8. testy penetracyjne symulujące zaawansowane ataki w celu oceny systemów i identyfikacji słabości, ocena faktycznego stanu bezpieczeństwa aplikacji internetowych, mobilnych i desktopowych. Przegląd konfiguracji pod kątem bezpieczeństwa – “hardening”;
 9. testy podatności koncentrujące się na identyfikacji konkretnych luk w zabezpieczeniach, skanowanie zasobów sieciowych i oprogramowania;
 10. testy wydajności badające reakcję systemu na intensywne obciążenie, w tym testowanie, czy system zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami podczas ataku np. DDoS;
 11. Reverse engineering (analiza i dekonstrukcja oprogramowania szkodliwego) – statyczna oraz dynamiczna analiza oprogramowania wykorzystywanego przez cyberprzestępców;
 12. Red Teaming – symulowane ataki na organizacje naśladujące/imitujące grupy przestępcze np. APT;
 13. szkolenia dla kadry zarządzającej, użytkowników końcowych, obejmujące zagadnienia cyberbezpieczeństwa systemów IT oraz systemów OT, strategii i zarządzania cyberbezpieczeństwem z uwzględnieniem ryzyka (w tym ryzyka łańcucha dostaw), przeciwdziałania zagrożeniom i organizacji systemu obrony, w tym budowy zabezpieczeń w oparciu o standardy i normy międzynarodowe, a także z organizacji, zarządzania i oceny zespołów cyberbezpieczeństwa tj. SOC/CERT/ISAC;
 14. testy i ćwiczenia Table Top Exercise z zarządzania organizacją w sytuacji wystąpienia cyberincydentu i przywracania do pełnej sprawności.

 

Nasi eksperci

Anna Matusiak-Wekiera – radczyni prawna, kieruje praktyką Ochrony Danych Osobowych oraz Compliance JDP. Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych. W ramach swojej specjalizacji doradza klientom w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów powdrożeniowych, jak również wykonując funkcję inspektora ochrony danych (IOD). Jest członkinią Komitetu s.. Ochrony Danych Osobowych przy KIG oraz była Ekspertką Komisji powołanej przy GIODs.ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018. Wykładowczyni zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na studiach podyplomowych, prelegentka branżowych szkoleń i konferencji. Pasjonatka przekazywania wiedzy prawniczej oraz działania na rzecz rozwoju świadomości i kultury ochrony danych osobowych w biznesie. Certyfikowana audytorka wewnętrzna (systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytorka wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001).

Ewelina Kęciek – adwokatka, Senior Associate w Zespole Ochrony Danych Osobowych i Compliance JDP. Posiada doświadczenie we wdrożeniu wymogów RODO i prowadzeniu audytów oceny zgodności z przepisami ochrony danych osobowych. Bierze udział w postępowaniach kontrolnych i administracyjnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Członkini Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Doradza przedsiębiorcom działającym w różnych sektorach rynku. Pracowała dla klientów m.in. z branży medialnej, e-commerce, sektora farmaceutycznego i finansowego. Była członkinią zespołu inspektora ochrony danych (IOD). W 2023 r. została wyróżniona w rankingu Legal 500 EMEA Poland 2023 (Legalease) jako ‘key lawyer’ w dziedzinie Data Privacy and Data Protection.

Jarosław Sordyl – CEO & President CISO 4U. Wieloletni menadżer cyberbezpieczeństwa, dyrektor cyberbezpieczeństwa w polskich spółkach m.in. PSE S.A., PERN S.A., członek zarządu EE-ISAC. Uczestnik programu „IVLP Cybersecurity” organizowanego przez DHS i DOJ USA dla liderów w cyberbezpieczeństwie. Wykładowca akademicki na uznanych uczelniach krajowych w tym Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego. Członek zespołu badawczego ds. cyberbezpieczeństwa, afiliowany przy Uniwersytecie we Florencji, Włochy.

dr inż. Andrzej Bartosiewicz – VP Executive, CISO, CISO4U. Dyrektor (CISO) odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo w największych polskich spółkach, m.in. Polska Grupa Energetyczna, Netia, Thales czy KOMBUD. Wykładowca akademicki Politechniki Warszawskiej, Collegium Civitas i Akademii Leona Koźmińskiego. Założyciel i prezes stowarzyszenia szefów bezpieczeństwa w Polsce – CISO #Poland, a także konsultant i doradca Komisji Europejskiej i sprawozdawca Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU-T).


Kontakt

Masz pytania?
Potrzebujesz konkretnej usługi?
Twoja organizacja potrzebuje usługi doradczej szytej na miarę?

 

Skontaktuj się z nami:

dr inż. Andrzej Bartosiewicz
andrzej.bartosiewicz@ciso4u.eu 

Anna Matusiak-Wekiera
anna.matusiak-wekiera@jdp-law.pl

Jarosław Sordyl
jaroslaw.sordyl@ciso4u.eu

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.


O nas

Kancelaria JDP
JDP wspiera klientów w skomplikowanych i wymagających fachowej wiedzy przedsięwzięciach. Łącząc ekspercką wiedzę z praktycznym doświadczeniem i zaangażowaniem, świadczymy najwyższej jakości usługi prawnicze i znajdujemy skuteczne rozwiązania. Mamy unikalne kompetencje w doradztwie związanym z realizacją dużych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzeniu złożonych sporów sądowych i arbitrażowych oraz obsługę prawną procesu restrukturyzacji spółek.

Doradzamy podmiotom działającym m.in. w sektorach: infrastruktury, nieruchomości, transportu, budownictwa, handlu, produkcji, usług, nowoczesnych technologii, a także bankom oraz funduszom inwestycyjnym. Stała współpraca z renomowanymi zagranicznymi firmami prawniczymi pozwala nam realizować projekty w całej Europie. Przyjęta przez nas strategia stanowi odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie rynku na wysoko specjalistyczne usługi prawnicze. Wierzymy, że oferując kompleksowe usługi dedykowane kilku wybranym branżom, jesteśmy w stanie zapewnić pomoc prawną na najwyższym profesjonalnym poziomie.

Zespół kancelarii JDP tworzy grupa ponad 50 prawników o najwyższych kwalifikacjach i kompetencjach, absolwentów renomowanych uczelni polskich i zagranicznych, z doświadczeniem zdobytym na rynku krajowym i międzynarodowym.

Skuteczność, profesjonalizm i najwyższe standardy naszej kancelarii zostały wielokrotnie wyróżnione w międzynarodowych rankingach Chambers Global, Chambers Europe i Legal 500, gdzie zarówno kancelaria, jak i nasi liderzy zajmują czołowe miejsca w kategoriach Commercial, Corporate & M&A, Real Estate, Dispute Resolution, Arbitration i Construction.
www.jdp-law.pl

 

CISO4U
CISO4U jest spółką ekspercką zajmującą się dostarczaniem klientom kompleksowych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa poczynając od oceny dojrzałości przedsiębiorstwa, poprzez projektowanie architektury i definiowanie programu bezpieczeństwa, aż do implementacji rozwiązań, a także bieżącego monitorowania infrastruktury IT klienta oraz zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi (RODO, NIS2, DORA, CER, AML) i normami technicznymi (IEC, ISO, NIST).

Zarząd firmy to znani i cenieni na arenie międzynarodowej eksperci cyberbezpieczeństwa. Zespół CISO4U to 20 specjalistów z różnych obszarów bezpieczeństwa informacji – od audytów ISO 27001 i 22301, poprzez inżynierów IT i cyberbezpieczeństwa, aż po specjalistów SOC – Security Operations Center.
www.ciso4u.eu