Od końca 2020 r. drastycznie rosną koszty wykonania zawartych umów w stosunku do cen w złożonych ofertach. Przyczyną są wzrosty ceny materiałów, robocizny, sprzętu, paliwa, środków produkcji, usług, a także inflacja.

Wszystkie te zjawiska w negatywny sposób wpływają na wyniki finansowe w przedsiębiorstwach. Od 15 lat świadczymy doradztwo prawne dla wykonawców z różnych sektorów gospodarki w przygotowaniu i uzasadnieniu prawnym wniosków o podwyższenie wynagrodzenia z realizowanych kontraktów oraz prowadzeniu negocjacji z ich kontrahentami (w tym zamawiającymi publicznymi).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą broszurą, w której przedstawiamy poszczególne etapy strategii prowadzącej do zawarcia aneksu waloryzacyjnego lub ugody.

Pobierz broszurę WALORYZACJA WYNAGRODZENIA Z KONTRAKTÓW