Wykonawcy kontraktów budowlanych od kilku lat mierzą się z trudnościami związanymi m.in. z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym, w tym skutkami zmieniających się cen środków produkcji budowlanej.

Doświadczenia ostatnich 3 lat związane z wybuchem epidemii SARS-CoV, a także wojny w Ukrainie przynoszą cenne wskazówki jak z sukcesami dochodzić roszczeń w przypadku wzrostu kosztów realizacji inwestycji. Pokazują także jak rozliczać kontrakty w sposób korzystny zarówno dla wykonawców jak i zamawiających.

 

W trakcie naszego webinaru:

 

Data: 28 listopada 2023
Czas trwania: 10:00 – 11:30


ZAPISZ SIĘ


Program

  1. Czym jest waloryzacja,
  2. Strategie skutecznego dochodzenia roszczeń w przypadku wzrostu kosztów realizacji umowy o roboty budowlane:
    a. modyfikacje umowy
    b. dochodzenie roszczeń na drodze sądowej
    c. polubowne rozwiązywanie sporów (mediacja)
  3. Doświadczenia ostatnich 3 lat na rynku budowlanym i wnioski, jakie z nich wynikają.

Organizatorzy:


Webinar poprowadzą:

Maria Łabno – Adwokat | Senior Associate

Mgr inż. Urszula Pierzchała – Contract Solutions Expert | Arcadis