Zaproszenie kierujemy do wykonawców i podwykonawców realizujących kontrakty w branży infrastruktury kolejowej (PKP PLK, PKP S.A.)

Nasze webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach, claim managerów, pracowników działów zakupów i sprzedaży.


Data: 29 marca 2022

Czas trwania: 11:00 – 12:00


Organizator:


Program:

  1. Czy wykonawcy realizujący kontrakty na rzecz PKP PLK i PKP S.A. w latach 2018 – 2021 mają podstawy do dochodzenia waloryzacji umownej wypłaconego wynagrodzenia na podstawie klauzuli 13.8?
  2. Czy waloryzacja wynagrodzenia należna wykonawcy na podstawie umowy wymaga poniesienia jakiejkolwiek straty?
  3. Na co zwracać uwagę, podejmując decyzję o dochodzeniu waloryzacji wynagrodzenia na podstawie klauzuli 13.8?
  4. Doświadczenia z dotychczasowej praktyki dochodzenia wspomnianych roszczeń.

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzi: