Kancelaria JDP, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST PARK” i PZPM zapraszają na webinar dotyczący konieczności weryfikacji przyjętej procedury kontraktowania, jak również ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych.


3 listopada | godz. 10:00 -11:30 (+ Q&A)


Do udziału w webinarze zapraszamy kadrę kierowniczą, działy HR i prawników wewnętrznych.

Od 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie rewolucyjne przepisy dające w niektórych przypadkach przedsiębiorcom działającym w ramach „działalności gospodarczej” ochronę taką, jaka dotychczas przysługuje konsumentom. Dodatkowo, w ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał kilka orzeczeń, które muszą zostać implementowane poprzez zmiany dotychczas stosowanych klauzul umownych. Czas pandemii, uświadomił, jak ważne jest zabezpieczenie interesów umownych przy sprzedaży towarów i usług. Drogą do tego, jest przyjęcie optymalnej procedury kontraktowania, w tym odpowiednie sformułowanie ogólnych warunków umownych.

Wszystkie te aspekty, w praktycznym ujęciu będą przedstawione podczas webinaru zorientowanego na przedstawienie przyjaznych biznesowo rozwiązań.

Program:
  1. Zmiany w kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta

a) kiedy przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument?

b) jaka ochrona będzie przysługiwała takiemu quasi konsumentowi?

c) nowe obowiązki dostawców towarów i usług w stosunku do takich quasi konsumentów

  1. Przyjęcie optymalnej procedury kontraktowania w celu zminimalizowania ryzyka rozszerzonej odpowiedzialności wobec quasi konsumenta 
  1. Dostosowanie klauzul umownych do najnowszego orzecznictwa – w jaki sposób formułować klauzule umowne, aby były skuteczne?

a) kary umowne

b) odstąpienie od umowy

c) zasady zgłaszania reklamacji

d) ograniczenie odpowiedzialności umownej oraz z tytułu rękojmi

  1. Zabezpieczenie interesów kontraktowych

a) zastrzeżenie prawa własności

b) zabezpieczenie przed dalszym zbyciem przedmiotów przez nabywcę, w szczególności poprzez zastaw rejestrowy

c) ograniczenie kwestii licencji i innych praw niematerialnych

d) dobrowolne poddanie się egzekucji


ZAPISZ SIĘ Webinar poprowadzą:

Barbara Kaczała – Radca prawny w kancelarii JDP

Adam Usiądek – Associate w kancelarii JDP


    W celu otrzymania dostępu do materiałów z tego spotkania - prosimy wypełnić poniższy formularz.

    Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez kancelarię JDP z siedzibą w Warszawie. Jestem świadomy/a, iż moje dane będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją webinarium oraz w związku z ewentualnym świadczeniem innych usług w przyszłości. Kancelaria JDP będąca administratorem danych osobowych informuje, iż podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ich podanie jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi dostęp do treści serwisu. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych oraz ich modyfikacji, uprawnieniu do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz fakcie, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki potrzebny będzie do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.