Kancelaria JDP, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST PARK” i PZPM zapraszają na webinar dotyczący konieczności weryfikacji przyjętej procedury kontraktowania, jak również ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych.


3 listopada | godz. 10:00 -11:30 (+ Q&A)


Do udziału w webinarze zapraszamy kadrę kierowniczą, działy HR i prawników wewnętrznych.

Od 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie rewolucyjne przepisy dające w niektórych przypadkach przedsiębiorcom działającym w ramach „działalności gospodarczej” ochronę taką, jaka dotychczas przysługuje konsumentom. Dodatkowo, w ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał kilka orzeczeń, które muszą zostać implementowane poprzez zmiany dotychczas stosowanych klauzul umownych. Czas pandemii, uświadomił, jak ważne jest zabezpieczenie interesów umownych przy sprzedaży towarów i usług. Drogą do tego, jest przyjęcie optymalnej procedury kontraktowania, w tym odpowiednie sformułowanie ogólnych warunków umownych.

Wszystkie te aspekty, w praktycznym ujęciu będą przedstawione podczas webinaru zorientowanego na przedstawienie przyjaznych biznesowo rozwiązań.

Program:
  1. Zmiany w kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta

a) kiedy przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument?

b) jaka ochrona będzie przysługiwała takiemu quasi konsumentowi?

c) nowe obowiązki dostawców towarów i usług w stosunku do takich quasi konsumentów

  1. Przyjęcie optymalnej procedury kontraktowania w celu zminimalizowania ryzyka rozszerzonej odpowiedzialności wobec quasi konsumenta 
  1. Dostosowanie klauzul umownych do najnowszego orzecznictwa – w jaki sposób formułować klauzule umowne, aby były skuteczne?

a) kary umowne

b) odstąpienie od umowy

c) zasady zgłaszania reklamacji

d) ograniczenie odpowiedzialności umownej oraz z tytułu rękojmi

  1. Zabezpieczenie interesów kontraktowych

a) zastrzeżenie prawa własności

b) zabezpieczenie przed dalszym zbyciem przedmiotów przez nabywcę, w szczególności poprzez zastaw rejestrowy

c) ograniczenie kwestii licencji i innych praw niematerialnych

d) dobrowolne poddanie się egzekucji


ZAPISZ SIĘ Webinar poprowadzą:

Barbara Kaczała – Radca prawny w kancelarii JDP

Adam Usiądek – Associate w kancelarii JDP