Data: 27.03.2020 | Czas trwania: 12:00 – 13:30

W aktualnej sytuacji prawnej i faktycznej wszyscy przedsiębiorcy stoją przed dużymi wyzwaniami organizacyjnymi i prawnymi. Sytuację komplikują szczególne rozwiązania prawne wprowadzane w związku z epidemią.

Podczas webinarium wyjaśniamy m.in.:

Program

Prelegenci:

Marcin Chomiuk

Bogusław Lackoroński