Data: 02.04.2020 | Czas trwania: 13:00 – 14:00

Webinarium dla Członków Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB)

Webinarium jest adresowane do:

  • kadry zarządzającej,
  • firm wykonawczych i dostawców,
  • dyrektorów kontraktów i projektów,
  • prawników wewnętrznych,
  • claim managerów.

W czasie webinarium dowiedzą się Państwo m.in.:

  • Jak nowe regulacje (specustawa) przełożyć w praktyce na sytuację wykonawców wobec zamawiających?
  • Jakie działania powinni podejmować wykonawcy wobec zamawiających publicznych i inwestorów prywatnych?
  • Jakie roszczenia mogą przysługiwać wykonawcom wobec zamawiających/inwestorów w związku z wpływem stanu zagrożenia epidemicznego na realizację prac?
  • Kto będzie ponosił koszty spowolnienia prac lub przestojów?
  • Czy przewidziane terminy wykonania prac i dostaw nadal obowiązują?

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Zapisz się

Prelegent:

Prof. Przemysław Drapała