Zapraszamy na webinar:

Wpływ specustawy COVID-19 na realizację zamówień publicznych w branży energetycznej i ciepłowniczej

1 czerwca | godz. 10:00 – 11.30

W trakcie webinarium wyjaśnimy:

 • W jaki sposób epidemia wpływa na prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (przy uwzględnieniu ich sektorowego charakteru)?
 • Jak przepisy specustawy przełożyć w praktyce na sytuację wykonawców w relacjach z zamawiającymi?
 • Jakie działania powinni podejmować wykonawcy wobec zamawiających publicznych i inwestorów prywatnych?
 • Jakie roszczenia mogą przysługiwać wykonawcom wobec zamawiających/ inwestorów w kontekście realizowanych kontraktów?
 • Kto będzie ponosił koszty spowolnienia pracy lub przestojów?
 • Czy przewidziane terminy wykonania prac i dostaw nadal obowiązują?

Webinarium skierowane jest do:

 • Kadry zarządzającej,
 • Dyrektorów kontraktów i projektów,
 • Prawników wewnętrznych,
 • Specjalistów w zakresie Prawa zamówień publicznych,
 • Claim managerów.

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Zapisz się

Webinar poprowadzi:

Przemysław Drapała – partner kierujący Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespołem Infrastruktury