Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie polskohiszpańskiego konsorcjum wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w związku z budową i remontem falochronów w Porcie Północnym w Gdańsku.

Konsorcjum reprezentował mec. Wojciech Merkwa wraz z zespołem JD&P.

Więcej na Rynku Prawniczym