Prof. Przemysław Drapała został wyróżniony przez Business Today jako jeden z pionierskich prawników kształtujących przyszłość rozwiązywania sporów w Polsce. Jako partner w kancelarii JDP Drapała & Partners, prof. Drapała specjalizuje się w zastępstwie procesowym oraz udzielaniu porad prawnych w sprawach związanych z budownictwem. Obejmuje to zarówno spory krajowe, jak i międzynarodowe. Ponadto, aktywnie uczestniczy w postępowaniach jako arbiter.

Dziękujemy Business Today za uwzględnienie nas w tym ciekawym zestawieniu.

Artykuł dostępny na portalu Business Today.