4 kwietnia br. Prof. Przemysław Drapała wystąpił jako jeden z ekspertów podczas warsztatów zorganizowanych przez PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa) i Centrum AMRON, które zajmuje się obsługą Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami.

Warsztaty skierowane do przedstawicieli największych polskich banków poświęcone były analizie i ocenie sytuacji na krajowym rynku budowlanym w kontekście współpracy sektora budownictwa z instytucjami bankowymi. Wystąpienie Prof. Drapały dotyczyło oceny ryzyk w umowach między zamawiającymi publicznymi a wykonawcami, a także aktualnego stanu rozstrzygania sporów z inwestycji budowlanych i perspektyw na przyszłość.

Warsztaty organizowane przez PZPB i Centrum AMRON w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 są cykliczne. Dotyczą oceny bieżącej i przyszłej kondycji polskiego sektora budownictwa, sposobów łagodzenia ryzyk w trakcie trwania inwestycji budowlanych, kosztorysowania i ofertowania robót budowlanych z perspektywy firmy wykonawczej, analizy rachunku przepływów pieniężnych firmy budowlanej oraz polityki rachunkowości.