Obowiązek zachowania w tajemnicy istotnych dla działania spółki informacji przez członków zarządu, również po ustaniu ich mandatu, został uregulowany wprost w nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 13 października 2022r. Wcześniej taki obowiązek interpretowano na podstawie ogólnych zasad wykonywania mandatu. Obowiązek ten zarówno w trakcie trwania mandatu, jak i po jego ustaniu ma swoje źródło w ustawie, czego konsekwencją jest możliwość ponoszenia odpowiedzialności karnej za jego naruszenie. Odpowiedzialność karną będą ponosić również osoby, które ujawniły lub wykorzystały informację wbrew obowiązkom umownym (np. umowa o zachowaniu poufności). Warto chronić istotne dla spółki informacje i pamiętać, że ich ujawnianie może nieść skutek nie tylko cywilny, ale również karny.

Zagadnienie tajemnicy spółki i jej ochrony omawia Arkadiusz Górski (Senior Associate) w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

Zapraszamy do lektury.

link do artykułu