Uchylony 24 sierpnia art. 15 ustawy covidowej zakazywał zamawiającym potrącania kar umownych zastrzeżonych w umowie na wypadek jej niewykonania lub nienależytego wykonania z wynagrodzenia wykonawcy czy z innymi jego wierzytelnościami, a także zakazywał korzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Artykuł miał duże znaczenie dla zachowania płynności finansowej wykonawców. Odwołanie go oznacza koniec okresu ochronnego dla wykonawców.

O tym, jak zarówno wykonawcy, jak i zamawiający mogą przygotować się na konsekwencje uchylenia art. 15 piszą eksperci JDP adw. Iwo Franaszczyk i Jakub Kuś w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

Zapraszamy do lektury.

link do artykułu