Koniec roku w prawie pracy zapowiada się owocnie. Aktualnie procesowane są zmiany związane z wdrożeniem unijnych dyrektyw, jak i wprowadzenie od dawna planowanych narzędzi. Mowa tutaj o (i) dyrektywie work-life balance; (ii) dyrektywie o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy; (iii) pracy zdalnej; (iv) badaniu trzeźwości pracowników.


Data: 28 września 2022

Czas trwania: 10:00 – 11:30


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do: szefów działów prawnych, compliance officers, szefów działów HR, członków zarządów odpowiedzialnych za pion prawny lub HR.


Zapraszamy Państwa na skondensowany „briefing” w/w zmian, podczas którego odpowiemy na następujące pytania:

 1. Czy pracodawca będzie musiał pokrywać koszty pracy zdalnej pracownika?
 2. Czy regulamin pracy zdalnej będzie wymagał uzgodnienia ze związkami lub przedstawicielami pracowników?
 3. Jakie nowe urlopy przewiduje dyrektywa work-life balance?
 4. Komu pracodawca będzie musiał zapewnić elastyczną organizację pracy?
 5. Kiedy pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia i czy pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek?
 6. Czy prawo do dodatkowego zatrudnienia oznacza, że pracownik będzie mógł pracować dla konkurencji?
 7. Ile ma wynosić nowy okres próbny?
 8. Czy wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony trzeba będzie uzasadnić?
 9. Jakie nowe obowiązki informacyjne będą spoczywać na pracodawcy? Czy pracodawca będzie zobowiązany dostosować wewnętrzne dokumenty?
 10. Co oznacza zakaz podejmowania działań represyjnych?
 11. Kiedy i w jaki sposób pracodawca będzie mógł sprawdzić czy pracownik jest trzeźwy?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzią: