Inwazja wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy jest sytuacją bezprecedensową, o niespotykanej dotąd skali, która bezpośrednio wpływa na sytuację rynkową w Polsce i na świecie.

W konsekwencji wykonawcy często nie są w stanie prowadzić robót w oparciu o założenia, jakie wskazali w złożonych przez siebie ofertach. Sytuacja ta generuje po stronie wykonawców koszty, które nie były przez nich wycenione w ramach uwzględnienia normalnego ryzyka gospodarczego.

Wykonawcy stanęli w ostatnich miesiącach przed koniecznością oceny zasadności kontynuacji realizowanych dotychczas umów w świetle występujących na skutek wojny w Ukrainie wzrostów cen materiałów i kosztów wykonania. Z różnych przyczyn – zarówno biznesowych, jak i prawnych – dla wielu wykonawców odstąpienie od umowy nie jest rozwiązaniem pożądanym. Przedmiotem webinaru będzie prezentacja strategii, które Wykonawcy mogą w takiej sytuacji rozważyć w obliczu skutków wojny w Ukrainie na rynek budowlany. Zakres możliwości jest szeroki – prawnicy JDP zweryfikowali w praktyce wiele rozwiązań, które umożliwiają Wykonawcy poprawienie wyniku finansowego danej umowy przy możliwości dalszej jej kontynuacji.

Zdajemy sobie sprawę, że sytuację każdej z umów należy rozpatrywać indywidualnie, mając na uwadze wszelkie okoliczności faktyczne i prawne z nią związane, dlatego też podczas webinaru zaprezentujemy szerokie spektrum scenariuszy, które Wykonawcy mogą rozważyć celem ochrony realizowanych przez siebie kontraktów przed negatywnymi skutkami wojny w Ukrainie.


Data: 13 września 2022

Czas trwania: 12:00 – 13:30


Organizator: kancelaria JDP


Zaproszenie kierujemy do wszystkich firm (m.in. handlowych, produkcyjnych, budowlanych), które w świetle wojny w Ukrainie rozważają inne niż odstąpienie możliwości ochrony swoich interesów w toku realizacji zawartych umów.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla dyrektorów finansowych, członków zarządu oraz prawników wewnętrznych.


Program:

  1. Wzrost cen materiałów i kosztów wykonania. Wpływ wojny w Ukrainie (od 24 lutego 2022 r.) na rynek budowlany i koszty realizacji umów. Wyliczenie głównych strategii wykonawców.
  2. Wniosek o zawarcie aneksu do umowy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie umowy (waloryzacja umowna).
  4. Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie Kodeksu cywilnego z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków (rebus sic stantibus).
  5. Poprawa wyniku w zakresie robót dodatkowych.

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzi: