Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy

Kancelaria prawna JDP Drapała & Partners sp.j. poszukuje osoby na stanowisko Associate do Zespołu M&A / Corporate. Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2023 r.

Czego oczekujemy?

Kompetencje twarde:

 • tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata;
 • min. 3-letnie doświadczenie w pracy w renomowanej kancelarii prawnej w zakresie obsługi transakcji M&A, obsługi korporacyjnej spółek oraz powiązanych z tym umów;
 • praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu i koordynowaniu badań due diligence, przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej, przeprowadzaniu procesów reorganizacyjnych (połączenia, przekształcenia, podziały), przygotowaniu studiów wykonalności (feasibility study) w zakresie strukturyzacji procesów korporacyjnych oraz prowadzeniu bieżącej obsługi spółek handlowych;
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia projektów ze stopniem skomplikowania odpowiednim do zajmowanego stanowiska;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1, w tym obligatoryjnie języka prawniczego.

Kompetencje miękkie:

 • bardzo dobra organizacja pracy, rzetelność i dokładność przy wykonywaniu zadań;
 • umiejętność pracy na kilku projektach jednocześnie pod presją czasu;
 • kreatywne podejście projektowe i umiejętność wyjścia poza schemat;
 • probiznesowe podejście do projektów, w tym umiejętność spojrzenia na projekt z punktu widzenia klienta;
 • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • ambicja i chęć nieustannego rozwoju;
 • wysoka kultura osobista oraz umiejętność profesjonalnego i zwięzłego komunikowania się z klientami i współpracownikami;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność utrzymywania dobrej relacji ze współpracownikami i klientami.

Jaki jest ogólny zakres obowiązków?

 • bezpośrednie wspieranie starszych prawników (w tym partnera) w projektach;
 • samodzielne prowadzenie projektów ze stopniem skomplikowania odpowiednim do zajmowanego stanowiska ;
 • częściowe powierzanie i nadzorowanie prac młodszych prawników (junior associate, praktykanci);
 • współuczestniczenie ze starszymi prawnikami w spotkaniach klienckich.

Co oferujemy?

 • aktywne uczestnictwo w ciekawych i skomplikowanych projektach o charakterze międzynarodowym dla globalnych graczy z różnych sektorów biznesu;
 • zaangażowanie w projekt od początku do końca;
 • współpracę z międzynarodowymi kancelariami z całego świata, w tym udział w projektach multi-jurysdykcyjnych;
 • bezpośredni kontakt z biznesem;
 • unikatową szansę na rozwój zawodowy i osobisty, m.in. poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach i eventach branżowych;
 • ekspozycję na rynek prawniczy, polski i zagraniczny;
 • stabilne zatrudnienie (kontrakt B2B) i benefity (prywatna opieka zdrowotna VIP, karta sportowa Multisport, etc.);
 • miłą atmosferę pracy w biurze zlokalizowanym w centrum Warszawy;
 • hybrydowy model pracy;
 • wewnętrzną politykę różnorodności (Diversity & Inclusion) obowiązującą w JDP;
 • profesjonalną strukturę organizacji, ale nie korporację.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres: magdalena.pawlak@jdp-law.pl Zgłoszenia można przesyłać do 15 października 2023 r.

Proces rekrutacyjny będzie składał się z 3 etapów:

1) rozmowy wstępnej z działem HR & People Management;
2) rozwiązania praktycznego kazusa (w tym w języku angielskim);
3) rozmowy ze starszym prawnikiem i partnerem zespołu.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dane osobowe:

Administratorem danych osobowych jest JDP Drapała & Partners sp.j. z siedzibą w Warszawie (00-203), ul. Bonifraterska 17. Państwa dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji, gdyż jest to niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa; takie przetwarzanie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. art. 221 § 1 Kodeksu pracy) a w zakresie szerszym niż wskazany powyżej na podstawie dobrowolnej zgody, za którą Administrator uważa przesłanie CV i/lub listu motywacyjnego zawierającego dodatkowe dane, inne dane niż wymagane przepisami Kodeksu pracy i przekazane ich z własnej inicjatywy przez kandydata/kę (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Aby wziąć udział w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez kancelarię, prosimy o zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji organizowanych przez JDP Drapała & Partners sp.j. w ciągu sześciu najbliższych miesięcy.”

Więcej informacji o przetwarzaniu danych, w tym o przysługujących prawach tutaj >

Aplikuj