Bezpieczna i zyskowna realizacja inwestycji budowlanych

Podczas webinaru poruszymy wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem i roszczeniami z perspektywy wykonawców i podwykonawców.

Data: 15 września 2023

Godzina: 10:00 – 11:30


Organizatorzy:


Program webinaru:

  1. Podział najczęściej występujących utrudnień, które mają wpływ na czas realizacji.
  2. Ustawowy oraz umowny podział obowiązków/ryzyk – jak poszczególne utrudnienia przekładają się na pozycję wykonawcy.
  3. Strategie wykorzystania dokumentacji kontraktowej oraz budowlanej dla wykazywania wpływu utrudnień na czas (np. specyfikacje techniczne, wiążące części PFU, harmonogram).
  4. Uprawnienia umowne wykonawcy a roszczenie Zamawiającego / Generalnego Wykonawcy o karę umowną za niedotrzymanie terminu (wątek miarkowania).
  5. Główne metody wyliczania kosztów przedłużenia.

Zaproszenie kierujemy do członków zarządu, właścicieli firm, osób od prowadzenia kontraktów, specjalistów ds. roszczeń, prawników.


ZAPISZ SIĘ


Problem zachowania równowagi pomiędzy płynnością finansową projektu a zapewnieniem sobie odpowiedniej ochrony przed działaniami Zamawiającego, Inżyniera, czy też Generalnego Wykonawcy jest bolączką wielu inwestycji.

Ustalony w umowie termin realizacji inwestycji budowlanej ma fundamentalne znaczenie. Z jego zmianą lub niedotrzymaniem wiążą się bardzo istotne konsekwencje finansowe. Wykonawcy, przygotowując ofertę, mogą zakładać konieczność ponoszenia kosztów ogólnych jedynie w okresie przewidywanym w umowie. Stąd każdy kolejny tydzień lub miesiąc generuje dodatkowe koszty. Przedstawimy Państwu podstawowe informacje o tym, jak przygotować i wyliczyć roszczenie o koszty przedłużenia, nawet jeżeli dotychczas w Państwa firmie nie skupiano się na kosztach pośrednich. Z drugiej strony sytuacja wykonawcy może być jeszcze trudniejsza, gdy obok pojawi się kara umowna za niedotrzymanie terminu naliczona przez Zamawiającego / Generalnego Wykonawcę. Dlatego pochylimy się również nad tą problematyką, aby zastanowić się, jak dokumentować zdarzenia na kontrakcie, by móc takie kary kwestionować (bez względu na wielkość inwestycji). Te wszystkie kwestie będziemy analizować też przez pryzmat tego, jak wykorzystać dokumentację kontraktową oraz budowlaną dla wykazywania swoich racji w negocjacjach lub ostatecznie sporze sądowym.


Webinar prowadzą:

Maria Łabno – adwokat | Senior Associate w kancelarii JDP
Andrzej Sokołowski – radca prawny | Partner w kancelarii JDP
Jakub Białachowski – ekonomista | FIDIC Certified Contract Manager
Tomasz Maza – inżynier budownictwa | specjalista ds. zarządzania ryzykiem i roszczeniami oraz wyliczania kosztów