Na łamach „Parkietuprof. Przemysław Drapała oraz adw. Wojciech Bazan obszernie komentują wpływ pandemii Covid-19 na stosowanie kar umownych (zarówno w kontraktach prywatnych jaki i zawartych z zamawiającymi publicznymi).

Obecna sytuacja epidemiczna ma istotne znaczenie dla zastrzegania kar umownych i obciążania nimi przedsiębiorców z każdego sektora. W wielu przypadkach to właśnie naliczenie kary umownej jest czynnikiem decydującym o negatywnym wyniku ekonomicznym zrealizowanego kontraktu.

W artykule eksperci JDP komentują m. in. to, w jaki sposób podmiot zobowiązany do zapłaty kary umownej może bronić się powołaniem na wpływ Covid-19, jakimi dowodami wykazywać ten wpływ oraz jakie instrumenty prawne przysługują stronie podejmującej obronę przed karami umownymi z powołaniem właśnie na pandemię. Kancelaria JDP ma już pierwsze doświadczenia z postępowań sądowych w tym zakresie.

Zachęcamy do lektury artykułu.

Covid a kary umowne – jak je stosować w okresie pandemii