Dr hab. Bogusław Lackoroński oraz r. pr. Piotr Duma byli gośćmi Cire Cafe – programu, w którym znajdą Państwo rozmowy z liderami i opiniotwórcami branży energetycznej. Eksperci kancelarii JDP mówili o różnych aspektach kar umownych w kontraktach infrastrukturalnych. Zwrócili uwagę na funkcje i rodzaje kary umownej oraz cel jej zastrzegania.

Postanowienia dotyczące kar umownych często są elementem umów o roboty budowlane, ponieważ pozwalają one inwestorom na zabezpieczenie się na wypadek niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę, umożliwiając dochodzenie roszczenia o zapłatę określonej sumy bez konieczności wykazywania szkody spowodowanej naruszeniem zobowiązania. Zastrzeżenie kary umownej z jednej strony upraszcza i ułatwia ochronę interesów tego, komu się ona należy, a z drugiej strony istotnie zaostrza odpowiedzialność dłużnika, który ma ją zapłacić. Stąd, strona, która ma być zobowiązana do zapłaty kary umownej, powinna zwracać szczególną uwagę na to, z jakiego tytułu i w jakiej wysokości jest ona zastrzegana.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami video.