Miło nam poinformować, że nakładem wydawnictwa C.H. Beck, w serii Duże Komentarze Becka, właśnie ukazało się drugie wydanie publikacji: „Kodeks spółek handlowych. Komentarz” pod redakcją Zbigniewa Jara, radcy prawnego i Rechtsanwalt, Partnera Zarządzającego w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS. Autorami Komentarza są wybitni adwokaci i radcowie prawni, m.in. Marcin Chomiuk, Partner w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS.

Komentarz w sposób szczegółowy przedstawia dorobek doktryny i judykatury, a także obejmuje najnowsze orzecznictwo i zawiera aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W publikacji uwzględnione zostały kwestie dotyczące m.in.: pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek handlowych, w tym ich tworzenie, organizacja, funkcjonowanie oraz rozwiązywanie; łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych; przepisów karnych omawianej ustawy. W tym wydaniu omówione zostały także wszystkie ostatnie zmiany z zakresu prawa spółek handlowych.

Publikacja adresowana jest zarówno do praktyków prawa, tj. adwokatów, radców prawnych, sędziów, jak i do doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Kodeks spółek handlowych. Komentarz