Kodeks spółek handlowych. Komentarz
Kodeks spółek handlowych. KomentarzRedaktor: Zbigniew Jara, Wśród Autorów: Marcin Chomiuk
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Duże Komentarze C.H. Beck
Rok publikacji: 2020, 3. wydanie
System prawa prywatnego T. VII, Prawo Zobowiązań – Część szczegółowa, pod red.: prof. dr. hab. J. Rajskiego
System prawa prywatnego T. VII, Prawo Zobowiązań – Część szczegółowa, pod red.: prof. dr. hab. J. RajskiegoWśród autorów: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2018, wyd.4
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa, pod red.: J. Gudowskiego
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa, pod red.: J. GudowskiegoWśród Autorów: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Seria: Duże Komentarze LEX
Rok publikacji: 2017, 2. wydanie
Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy)
Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy)Autor: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Instytucje Prawa Prywatnego
Rok publikacji: 2016
System Prawa Prywatnego t. VI, Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red.: A. Olejniczaka
System Prawa Prywatnego t. VI, Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red.: A. OlejniczakaWśród Autorów: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2014, wyd. 2
System Prawa Prywatnego t. V, Prawo zobowiązań, pod. red. E. Łętowskiej
System Prawa Prywatnego t. V, Prawo zobowiązań, pod. red. E. Łętowskiej Wśród Autorów: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2012, wyd. 2
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawnaAutor: Prof. Przemysław Drapała
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Monografie Prawnicze
Rok wydania: 2009