Przestępstwa menadżerskie – na jakie zarzuty narażeni są najczęściej członkowie zarządów i menadżerowie

(Webinar z serii „Karne wtorki”)

Przestępstwa menadżerskie (white collar crimes) są głównym i najczęściej występującym w praktyce ryzykiem karnym osób zasiadających w organach spółek. Podczas webinaru wyjaśnimy, na czym one polegają, jaką treść przybierają ewentualne zarzuty i czy menadżerowie dysponują narzędziami chroniącymi przed takim ryzykiem.

Nie zawsze działanie, które postrzegamy jako legalne, jest tak oceniane przez organy postępowania przygotowawczego. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy podejmowana ryzykowna decyzja biznesowa wywoła szkodę w majątku spółki. Taka sytuacja niekiedy stanowi wyłączną podstawę wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w tym obszarze są również wykorzystywane jako element sporów korporacyjnych. Mimo że samo wszczęcie postępowania przygotowawczego nie jest, oczywiście, równoznaczne ze skazaniem, z pewnością dostarcza wielu problemów i negatywnych emocji, na które można zawczasu się przygotować, a być może nawet im zapobiec.

Data: 26 października 2023
Czas trwania: 10:00 – 11:00


Zaproszenie kierujemy do compliance oficerów, kadry menadżerskiej wyższego szczebla, członków zarządów i rad nadzorczych, kierowników, managerów i szefów działów prawnych.


ZAPISZ SIĘ


Program:


Organizator:


Webinar poprowadzi:

Arkadiusz Górski – adwokat | Senior Associate kierujący praktyką White Collar Crime