Decyzja KIO o wykluczeniu chińskiego wykonawcy z przetargu odbiła się szerokim echem w mediach.

Wygraną sprawę komentował Prof. Przemysław Drapała, Partner w kancelarii JDP: Zła passa spalarni w stolicy trwa (Puls Biznesu, 13.11.18), jak również mec. Wojciech Merkwa, który reprezentował zwycięskie konsorcjum PORR S.A./CNIM: Chińczycy nie rozbudują warszawskiej spalarni śmieci (Rzeczpospolita, 15.11.2018)

Wyrok jest wyjątkowo ważny z punktu widzenia zarówno wykonawców, jak i zamawiających, ponieważ wskazuje, że obowiązek sprawdzenia wiarygodności oferenta spoczywa na zamawiającym, a nie na innych wykonawcach ubiegających się o udzielenie zamówienia. Weryfikacja referencji jest natomiast niezbędna, zwłaszcza w przypadku kompleksowych inwestycji infrastrukturalnych, gdzie doświadczenie wykonawcy lub jego brak decyduje o powodzeniu realizacji projektu.