data  20 czerwca 2024

godzina  10:00 – 10:45

zarejestruj się

 

 


Zaproszenie kierujemy do członków zarządu, prawników wewnętrznych zajmujących się sprawami pracowniczymi oraz pracowników działów zasobów ludzkich (HR)

 

Program:

• Jakie praktyki pracodawców i klauzule umowne są przedmiotem zainteresowania organów antymonopolowych?
• Aktualne wytyczne Komisji Europejskiej
• Umowy o zakazie konkurencji zawierane z innymi podmiotami niż pracownicy


Organizator:


Webinar poprowadzi:

Damian Kopera – adwokat, Counsel, kieruje Zespołem Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów


zarejestruj się