Wyniki wyszukiwania
PL EN DE
Damian Kopera - Adwokat | Counsel 
Head of Competition & Consumer Protection - Kancelaria JDP

Damian Kopera

Adwokat | Counsel
Head of Competition & Consumer Protection

Specjalizacje

Compliance

Prawo konkurencji i ochrona konsumentów

Adwokat z ponad 10-letnim doświadczeniem. Kieruje Zespołem Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz wiodących polskich i zagranicznych przedsiębiorców z sektorów bankowego, finansowego i ubezpieczeniowego, a także z branż FMCG, chemicznej, motoryzacyjnej, nieruchomościowej i produkcyjnej. Ma bogate doświadczenie w doradztwie w sprawach z zakresu polskiego oraz unijnego prawa konkurencji, w obszarach m.in. kontroli koncentracji, antymonopolowych aspektów współpracy przedsiębiorców i jednostronnych działań podmiotów dominujących, przewagi kontraktowej, nieuczciwych praktyk rynkowych, a także praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Doradza w toku transakcji M&A (od etapu planowania i strukturyzowania transakcji aż do momentu jej zamknięcia), pomaga wdrożyć programy compliance, opiniuje strategie działań sprzedażowych oraz marketingowych, doradza w toku kontroli czy przeszukań organów antymonopolowych, przeprowadza audyty, reprezentuje przedsiębiorców w toku postępowań przed Prezesem UOKiK oraz sądowych postępowań odwoławczych, a także prowadzi szkolenia z prawa konkurencji i konsumenckiego.


Wybrane projekty

 • doradztwo kilku przedsiębiorcom w toku postępowania antymonopolowego zakończonego wydaniem decyzji stwierdzającej, że reprezentowani przedsiębiorcy wraz z innym utworzyli JV bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK i nakładającej na reprezentowanych przedsiębiorców kary pieniężne w łącznej wysokości ok. 234 mln zł; doradztwo w toku przygotowania odwołań od tej decyzji,
 • doradztwo na rzecz jednego z największych banków w Polsce przy przygotowaniu odwołania od decyzji stwierdzającej stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów i nakładającej karę w wysokości ok. 29 mln zł,
 • doradztwo w toku przygotowania odwołania od decyzji stwierdzającej naruszenie przepisów ustawy o przewadze kontraktowej przez jedną z największych sieci handlowych działających w Polsce i nakładającej karę w wysokości ok. 723 mln zł,
 • doradztwo w zakresie aspektów antymonopolowych jednej z największych transakcji w Polsce w sektorze telekomunikacyjnym (wartość transakcji wyniosła ok. 7 mld zł),
 • wsparcie pro bono na rzecz HFPCz w zakresie przygotowania raportu dotyczącego wykonania przez Polskę wyroku ETPCz w sprawie R.R. przeciwko Polsce

Kariera zawodowa

 • od 2024 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2022-2023 NGL Legal
 • 2020-2022 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
 • 2018-2020 Grupa Azoty S.A.
 • 2015-2018 Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy
 • 2013-2015 Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy

Edukacja

 • 2020-2021 Polska Akademia Nauk, Studia podyplomowe: Prawo konkurencji
 • 2018-2019 Szkoła Główna Handlowa, Studia podyplomowe: Compliance
 • 2016-2017 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo spółek
 • 2014-2017 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
 • 2011-2013 Centrum prawa brytyjskiego i europejskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Juris Anglia Scientia
 • 2008-2013 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Języki

 • polski
 • angielski