Nowelizacja ustawy o OZE – jakie kluczowe zmiany dla branży wiatrowej?

1 października 2023 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy o OZE, która implementuje do polskiego systemu prawnego kolejną część dyrektywy RED II. Nieco później weszła w życie już dyrektywa RED III, więc kolejne regulacje przed nami.

Nowelizacja w niektórych aspektach była rozległa, stanowiła w pewnej mierze implementację uregulowań unijnej dyrektywy 2018/2001 o odnawialnych źródłach energii, tzw. dyrektywy RED II. Pozostaje już praktyką naszego ustawodawcy, że wdraża on sekwencyjnie regulacje unijne w sektorze energetyki odnawialnej. Udało mu się uczynić kolejny krok w zakresie dyrektywy RED II, a nieco później weszła w życie dyrektywa RED III (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2413 z 18.10.2023 r.). Czekają nas zatem dalsza debata i regulacje. Ocena poszczególnych rozwiązań nowelizacji zależy od perspektywy (np. na kwestie instalacji hybrydowych, modernizacje instalacji OZE, czy Krajowy Punkt Kontaktowy ds. OZE), ale wśród nich parę wypada wymienić.

Zapraszamy do lektury opublikowanego w portalu „Teraz Środowisko” artykułu „Nowelizacja ustawy o OZE – jakie kluczowe zmiany dla branży wiatrowej?” autorstwa Michała Drozdowicza kierującego zespołem Energetyki i Źródeł Odnawialnych JDP.


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ