Zmiany regulacyjne w sektorze OZE

Otoczenie prawne branży OZE ulega licznym transformacjom. Dokonano dużej nowelizacji prawa energetycznego, której towarzyszyły dość głębokie zmiany ustawy o OZE oraz regulacji dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego. Część przyjętych rozwiązań wynika z implementacji regulacji unijnych, część stanowi odpowiedź na potrzeby uczestników rynku, część wyraża kierunek ekspansji energetyki pożądany głównie przez ustawodawcę.

Zapraszamy do lektury opublikowanego w portalu „Teraz Środowisko” artykułu „Sporo zmian regulacyjnych w sektorze OZE – niektóre wyczekiwane” autorstwa Michała Drozdowicza kierującego zespołem Energetyki i Źródeł Odnawialnych JDP.

 


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ