Zapraszamy do lektury (pierwszego) wrześniowego biuletynu podatkowego JD&P.

Jest to już nasz szósty numer z kolei.W najnowszym biuletynie, tak jak w każdym numerze, znajdują się najważniejsze i najbardziej aktualne informacje z obszaru legislacji i orzecznictwa.

Biuletyn podatkowy