Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS w maju 2014 r. wniosła do sądu pozew przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie w imieniu syndyka firmy Alpine Bau Deutschland, należącej do konsorcjum, które budowało Stadion Narodowy w Warszawie. Firma w upadłości domaga się 139 mln zł odszkodowania za szkody poniesione przy tej inwestycji.

Zdaniem powodowej firmy, jej szkoda powstała wskutek nienależytego wywiązania się z obowiązków inwestora przez Skarb Państwa, a dokładnie spółkę Narodowe Centrum Sportu. Uchybienia inwestora miały polegać na przekazaniu wykonawcy wadliwej dokumentacji projektowej i wprowadzaniu do niej licznych zmian i uzupełnień, które powodowały wzrost kosztów oraz konieczność wykonania dodatkowych prac.

Alpine Bau Deutschland, jej spółki Alpine Construction Polska oraz austriacka Alpine Bau razem z firmami PBG i Hydrobudowa Polska tworzyły konsorcjum, które było wykonawcą Stadionu Narodowego. Stadion miał być gotowy w czerwcu 2011 r. Prace jednak opóźniały się, m.in. z powodu konieczności naprawy schodów. Budowa została zakończona w listopadzie 2011 r. Stadion otwarto oficjalnie w styczniu 2012 r. Przeciągające się prace uniemożliwiły m.in. rozegranie meczu piłkarskiego Polska – Niemcy. Narodowe Centrum Sportu zarzucało konsorcjum niską jakość pracy.

Spółkę Alpine Bau Deutschland reprezentuje zespół prawników kancelarii Jara Drapała & Partners pod kierownictwem wspólnika, radcy prawnego prof. dr hab. Przemysława Drapały i radcy prawnego Andrzeja Sokołowskiego.