27 listopada br. we wrocławskim oddziale AHK (Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej) odbędzie się szkolenie, które poprowadzą prawnicy z JDP: Zbigniew Jara, Marcin Chomiuk i Magdalena Zasiewska.

Szkolenie będzie dotyczyło praktycznych aspektów relacji polskich zależnych spółek kapitałowych z ich zagranicznymi udziałowcami ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu polskiej spółki w ramach grupy spółek.

 

 

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

• Na jakie ryzyka związane z odpowiedzialnością osobistą narażają się managerowie, którzy wypełniają swoje obowiązki w ramach struktury macierzowej?

• W jakim zakresie dozwolone jest udzielanie informacji w ramach raportowania w grupie spółek (w tym compliance) do podmiotów dominujących lub powiązanych ze wspólnikiem?

• Na ile wiążące dla zarządu są polecenia wydawane mu przez dominującego wspólnika zagranicznego oraz podmioty z nim powiązane?

• Czy (formalny) pracodawca wykonuje (jeszcze) nadzór i funkcję kierownicze nad pracownikami w strukturze matrixowej?

• Czy członek zarządu może scedować swoje kompetencje jako kierownik zakładu pracy na innego „przełożonego” w strukturze macierzowej koncernu?

 

Program

Szczegóły dotyczące udziału na stronie Organizatora

Zapraszamy!