27 listopada br. we wrocławskim oddziale AHK (Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej) odbędzie się szkolenie, które poprowadzą prawnicy z JDP: Zbigniew Jara, Marcin Chomiuk i Magdalena Zasiewska.

Szkolenie będzie dotyczyło praktycznych aspektów relacji polskich zależnych spółek kapitałowych z ich zagranicznymi udziałowcami ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu polskiej spółki w ramach grupy spółek.

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Program

Szczegóły dotyczące udziału na stronie Organizatora

Zapraszamy!