27 listopada br. we wrocławskim oddziale AHK (Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej) odbędzie się szkolenie, które poprowadzą prawnicy z JDP: Zbigniew Jara, Marcin Chomiuk i Magdalena Zasiewska.

Szkolenie będzie dotyczyło praktycznych aspektów relacji polskich zależnych spółek kapitałowych z ich zagranicznymi udziałowcami ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu polskiej spółki w ramach grupy spółek.

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Na jakie ryzyka związane z odpowiedzialnością osobistą narażają się managerowie, którzy wypełniają swoje obowiązki w ramach struktury macierzowej?
  • W jakim zakresie dozwolone jest udzielanie informacji w ramach raportowania w grupie spółek (w tym compliance) do podmiotów dominujących lub powiązanych ze wspólnikiem?
  • Na ile wiążące dla zarządu są polecenia wydawane mu przez dominującego wspólnika zagranicznego oraz podmioty z nim powiązane?
  • Czy (formalny) pracodawca wykonuje (jeszcze) nadzór i funkcję kierownicze nad pracownikami w strukturze matrixowej?
  • Czy członek zarządu może scedować swoje kompetencje jako kierownik zakładu pracy na innego „przełożonego” w strukturze macierzowej koncernu?

Program

Szczegóły dotyczące udziału na stronie Organizatora

Zapraszamy!