Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim z serii artykułów na portalu „Kierunek Energetyka”, w którym nasi eksperci, Mateusz Biciutko i adw. Mariusz Nowakowski piszą o braku opłacalności części z inwestycji budowlanych wobec rosnących kosztów.

W publikacji autorzy omówili możliwości zmiany wynagrodzenia wykonawców robót budowlanych (też prowadzących prace w reżimie PZP) w świetle obowiązujących przepisów prawa, w tym w oparciu o nową „ustawę waloryzacyjną”.

Szczególny akcent położyli na ugodowe sposoby przezwyciężenia trudności. Uzgodnienie zmiany umowy w toku jej wykonywania pozwala na pomyślne ukończenie inwestycji, jak również ograniczenie kosztów obu stron związanych z ewentualnymi sporami sądowymi.

Artykuł odnosi się do możliwych działań, które mogą podjąć strony już zawartej umowy. Należy mieć jednak na uwadze, że rachunek opłacalności wykonania inwestycji może doprowadzić do wniosku, że umowy (po wygranym przetargu) w ogóle nie warto zawierać.

Zapraszamy do lektury.

Realizacja robót coraz częściej przestaje się opłacać. Czy zejście z placu budowy to dobre rozwiązanie? Część trzecia. Zmiana umowy jako recepta na nadzwyczajną zmianę stosunków rynkowych