13 października 2022 r. wchodzi w życie reforma kodeksu spółek handlowych. Jest istotna dla każdej spółki kapitałowej i jej zarządu oraz rady nadzorczej.

Reformę tę śledzimy od początku prac nad nowymi rozwiązaniami, biorąc udział w procesie legislacyjnym, a także porównując ją do rozwiązań zagranicznych, aby z nich czerpać doświadczenia, które można będzie przełożyć na polskie realia korporacyjne.

Celem Webinaru jest przedstawienie:


Zaproszenie kierujemy do członków zarządów, rad nadzorczych oraz dyrektorów działów prawnych.


Data: 25 sierpnia 2022

Czas trwania: 9:30 – 11:30


Organizator:


Program:

  1. Aktywizacja rad nadzorczych – nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych oraz zarządów.
  2. Uprawnienia rady nadzorczej spółki dominującej w grupie spółek.
  3. Obowiązki zarządu względem rady nadzorczej;
  4. Nowe zasady liczenia kadencji i mandatu.

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: