Jeżeli nowy zarząd zostaje powołany na skutek odwołania poprzedniego zarządu w związku z zarzutami nieprawidłowego prowadzenia spraw spółki, konieczny jest audyt otwarcia. Nowy zarząd nie powinien tego zaniechać, w przeciwnym razie nowi członkowie zarządu, jak i rady nadzorczej, mogą zostać obciążeni współodpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną spółce przez poprzedników.

Przy okazji szeroko komentowanych medialnie zmian w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa warto zwrócić uwagę na kwestię zastanych nieprawidłowości w spółkach. Dotyczy to każdej sytuacji nowego zarządu lub rady nadzorczej, także w spółkach bez udziału Skarbu Państwa, jedynie z kapitałem prywatnym.

Po więcej informacji zapraszamy do lektury artykułu dr. Marcina Chomiuka i Arkadiusza Górskiego pt. „Audyt otwarcia nowo powołanych zarządów i rad nadzorczych” w dzienniku „Rzeczpospolita” i na rp.pl.


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ