Zapraszamy na kolejną odsłonę spotkania, w trakcie którego omówimy wybrane zagadnienie z nowej ustawy Pzp. Dotychczas rozmawialiśmy o przesłankach wykluczenia wykonawców (#1), odrzucenia oferty (#2) oraz dokumentach składanych w postępowaniu (#3). Tym razem chcielibyśmy się skoncentrować na kwalifikacji podmiotowej wykonawców.


Data: 7 kwietnia 2022

Czas trwania: 10:30 – 12:00


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się w praktyce zawodowej ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze infrastrukturalnym (prawnicy, specjaliści ds. ofertowania etc.).


W trakcie webinaru odpowiemy m. in. na następujące pytania:

  1. Co zmieniło się w zakresie warunków udziału?
  2. Jak wypełniać oświadczenie o podziale zadań realizowanych przez konsorcjum?
  3. Jak traktować coraz częściej spotykane wymagania związane z obowiązkiem osobistego wykonania zamówienia?

Omówimy również wpływ wojny w Ukrainie na prowadzone postępowania i złożone oferty. Na koniec poruszymy zagadnienie związane z planowanym wprowadzeniem systemu certyfikacji wykonawców.


ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: