Ryzyka inwestorów w związku z budową zakładów przemysłowych. Jak im zapobiegać?

 

Inwestycje związane z budową zakładów przemysłowych, centrów logistycznych czy obiektów kubaturowych prowadzone są przy silnie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym (zastosowanie innowacyjnych technologii, w tym AI, inflacja, wzrost kosztów realizacji prac budowlanych, niska dostępność siły roboczej).

Wszystkie powyższe wyzwania wymagają uwzględnienia w strategii prawnej realizacji inwestycji, w tym w określeniu relacji z kontrahentami inwestora.

Przygotowaliśmy dla Państwa webinarium, w trakcie którego podzielimy się doświadczeniami zdobytymi w ramach doradztwa na rzecz inwestorów oraz generalnych wykonawców i projektantów zaangażowanych w budowę zakładów produkcyjnych.

Część webinaru zostanie poświęcona na aktywną dyskusję z uczestnikami, w tym odpowiemy na Państwa pytania.

Data: 11 października 2023
Czas trwania: 10:00 – 11:30


Webinar kierowany jest do członków zarządu, dyrektorów realizacyjnych, kierowników projektów, kupców ds. inwestycji i innych menedżerów, a także do claim-managerów oraz prawników i inżynierów zaangażowanych w przygotowanie inwestycji i budowę lub rozbudowę zakładów przemysłowych.


Program:

  1. Jakie wyzwania i ryzyka stoją przed inwestorem realizującym zakład przemysłowy?
  2. Czy mniej ryzyk generuje budowa nowego zakładu, czy też rozbudowa zakładu już istniejącego?
  3. Jaką formułę inwestycji wybrać – „wybuduj”, czy „zaprojektuj i wybuduj”?
  4. Jakich ustaleń mogą oczekiwać kontrahenci inwestora i jak pogodzić interesy stron?
  5. Jakie postanowienia umowne należy uwzględnić w umowie z generalnym wykonawcą oraz dostawcami technologii?

Organizator:


Webinar poprowadzą:

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała – radca prawny | Partner zarządzający
Mariusz Nowakowski, MLE – adwokat | Counsel