Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS uzyskała pierwszy w Polsce prawomocny wyrok zasądzający od akcjonariusza na rzecz innego akcjonariusza naprawienie tzw. szkody giełdowej.

Poniżej analizujemy jak wyrok wpłynie na przyszłość sądownictwa i rynek kapitałowy w Polsce.

Aspekty precedensowe wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6 lutego 2019 r.

Wskazówki ogólniejsze co do zachowań inwestorów giełdowych wynikające z tego wyroku

– akcjonariusze spółek giełdowych powinni dochować profesjonalnej staranności w zakresie wykonywania ciążących na nich ustawowych obowiązków związanych z obrotem giełdowym (np. obowiązku dokonywania wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji). Brak takiej staranności rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pozostałych akcjonariuszy.

– akcjonariusz, który sprzedaje akcje w określonym momencie i z tego wywodzi swoją szkodę wynikającą z różnicy w kursach akcji winien uzasadnić swoją decyzję także od strony biznesowej.

Spółkę, która uzyskała odszkodowanie reprezentowali prof. Przemysław Drapała, partner kierujący praktyką sporów sądowych i arbitrażowych, radca prawny Marcin Chomiuk, partner specjalizujący się w doradztwie transakcyjnym oraz kontraktowym, a także w sporach korporacyjnych oraz Mateusz Jaworski, associate.

Media:

Precedensowy wyrok w sprawie giełdowej (Puls Biznesu, 03.03.2019)

Naprawienie szkody giełdowej – precedensowy wyrok (Rzeczpospolita, 06.03.2019)