Organizacje związkowe często żądają od pracodawców udostępnienia lokali czy urządzeń. Jakie warunki lokalowe i techniczne powinny zostać zapewnione związkowcom przez pracodawcę na mocy obowiązującego prawa?

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Aleksandry Pisarek w dzisiejszej „Rzeczpospolitej” omawiającego jak ochronić pracodawcę przed potencjalnym zarzutem utrudniania prowadzenia działalności związkowej.

link do artykułu